dr n. med. Jarosław Wittmann

SPECJALISTA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Krótki przebieg kariery zawodowej:

  • Specjalista w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Kwalifikacje zawodowe uzyskał w Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku będąc jej wieloletnim pracownikiem.
  • Doktorat zatytułowany „Ocena stabilności i fiksacji implantu po endoprotezoplastyce bezcementowej stawu biodrowego” obronił w marcu 1996 roku.
  • 1997 – uhonorowany Indywidualną Nagrodą Drugiego Stopnia przez J. M. Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku Prof. Z. Wajdę za osiągnięcia w dziedzinie endoprotezoplastyki bezcementowej stawu biodrowego.
  • Wierny swemu zainteresowaniu, w oparciu o pozyskane na kursach zagranicznych wiedzę i umiejętności, od 2005 roku implantuje najnowszej generacji endoprotezy stawu biodrowego typu „Resurfacing”, a od początku 2006 roku endoprotezy typu „Short-stem” (endoprotezy krótko-trzpieniowe) stosując przy tym mało-inwazyjne techniki operacyjne.
  • Od kilku lat również zajmuje się endoprotezoplastyką stawu kolanowego. W ramach swej specjalności wykonuje prawie wszystkie procedury operacyjne.